M!kan RamoPunk-SiVuT

Danny seis!

Pojat vs. "Pojat" artikkeleita

Pojat-Warner-kirjeet sisällysluetteloon

  

Warnerin vastaus Poikien vastineeseen

Tässä kerrotaan kirjeen asia sisältö, ei kirjettä sana sanalta, jottei Warner pääse syyttämään "tekijäoikeusloukkauksesta" tms. ;) Lihavoidut kohdat ovat kuitenkin  mukana sanasta sanaan.

-M!ka-

Warner kiitti Poikia erittäin kattavasta vastineesta. Tutkittuaan tähän materiaaliin tarkemmin ja selvitettyään asiaa Warner yhtiön sisällä Warnerin edustaja myönsi, että Pojat-yhtyeen väitteet "Pojat"-nimen käytön laajuudesta olivat perusteltuja. Warner myönsi, että "Pojat" nimeä oli käytetty yleisesti Dannyn ja kumppanien esiintymisiä mainostettaessa ja Warnerin julkaisemaan kokoelmalevyä markkinoitaessa. Warner kuitenkin korosti, että kaikissa yhteyksissä artistien nimet oli mainittu selkeästi ja tämän ansiosta ei Warnerin mielestä voinut syntyä minkäänlaista sekaannusta Pojat-yhtyeeseen. Warner huomautti myös, että Warnerin Pojat-projektilla on eri kohderyhmä. Warnerin näkökannan mukaan saman erottamiskyvyttömän tunnuksen käyttäminen eri musiikkityylien taiteilijaryhmien yhteydessä ei aiheuta sekaannusta.

Warner oli selvittänyt myös asian juridista puolta ja antanut Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry:lle toimeksiannoksi selvittää tavaramerkkioikeudellista näkökulmaa, josta Warner toi esille seuraavaa:

Tavaramerkkiloukkaus voi tulla kyseeseen ainoastaan tavaramerkiksi kelpaavan tunnuksen yhteydessä. Pojat ei sitä ole, sillä Pojat on suomen kielen yleissana. Toisin kuin esimerkiksi aikaisemmin mainittu Eppu Normaali, "pojat ei ole käytettävissä kenenkään yksinomaisena tunnuksena koska se ei ole erottamiskykyinen tunnus. Toisenlaiseen lopputulokseen voisi päätyä, jos yleissanan yhteydessä olisi käytetty muita sanoja, jotka tekevät tunnuksen erottamiskykyiseksi, esimerkiksi "Kelpo Pojat" tai aikaisemmin Pojat-yhtyeen käyttämä "Ne pojat".

Pojat-tunnus ei ilman lisämääreitä voi myöskään missään tapauksessa saada tekijänoikeudellista suojaa, koska kyseessä ei ole luovan ja omaperäisen kirjallisen ilmaisun tulos, joka ylittäisi teoskynnyksen.

Edellä mainitun vuoksi Warner ei edelleenkään nähnyt syytä ryhtyä Pojat-yhtyeen vaatimiin toimenpiteisiin. Warner suositteli Pojat-yhtyettä ottamaan suoraan yhteyttä Kansaan, Lipsaseen ja Puputtiin, mikäli, mikäli he edelleen pitivät asiansa ajamista tarpeellisena.

Lopuksi Warnerin edustaja toivotti vielä hyvää keikkakevättä.