ORANSSIN PIENLEHTIARKISTO vuodet 1977-82


ETUSIVU
LEHDET
MUU MATERIAALI
ARKISTOSTA
OTA YHTEYTTÄ
ORANSSI RY

Hakusanoina nimi,
tekijä,
paikkakunta,
vuosi tai sisältö


"Mihin jäi punk?"-muistitiedonkeruuhankkeen tiedote


28. helmikuuta - 31. elokuuta 2016

Vaavi kysyy laulussaan mihin jäi punk? Nyt toteutettava muistitiedonkeruuhanke kysyy sen sijaan millaista oli olla punk sen ensimmäisen aallon aikaan 1970-luvun puolivälistä 1980-luvun alkuun. Keruun takana on Oranssi RY, Musiikkiarkisto JAPA ja Nuorisotutkimusseura sekä Nuorisotutkimusverkosto.

Hankkeessa kerätään omakohtaisia kirjoituksia Suomessa poikkeuksellisen vireästä punk-kulttuurista. Muistelujen aihepiiriä ei ole rajoitettu. Muistelu voi kertoa musiikkifaniudesta, toiminnasta punk-liikkeessä, itseilmaisun aloittamisesta, kasvusta punk-nuorena, kohtaamisesta poliisin kanssa tai vaikka mieleenjääneestä festivaalireissusta. Muistelujen pituudella ei ole ylä- eikä alarajaa. Hankkeessa ollaan kiinnostuttu myös aikakauden todistaneiden, mutta punk-kulttuurin ulkopuolelle jääneiden näkökulmista punkiin.

Muistitiedonkeruuhankkeissa kootaan joukolla tietoa muisteltavasta aiheesta, joten jokainen muisto on tärkeä. Aineisto kerätään pitäen silmällä sen tulevaa tutkimuskäyttöä, mutta muistelut saatetaan myös kaikkien aihepiiristä kiinnostuneiden luettavaksi.

Muistelulomakkeen löydät täältä. Tervetuloa kirjoittamaan suomipunkin historiaa!

Muistelut voi palauttaa myös sähköpostitse juho.hanninen@gmail.com. Muistelujen takaraja on torstai 31. elokuuta 2016. Muistelujen jatkokäyttöä ohjaa muistelijan suostumus. Kirjoitukset on tarkoitus arkistoida Musiikkiarkiston JAPAan myöhempää tutkimusta varten, julkaista Oranssin pienlehtiarkistossa kaikkien luettavaksi sekä niistä koostetaan hankkeen toteuttajan omakustannelehden äxännes numero. Julkaistavista muisteluista poistetaan kirjoittajan tunnistetiedot. Muistelut julkaistaan muodossa ”sukupuoli, ikä, asuinpaikka (tai paikat) muistelua koskevana ajankohtana, suhde punk-kulttuuriin”.

Hankkeen toteuttamisesta vastaa Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian opiskelija Juho Hänninen. Juho käyttää kerättyä materiaalia opinnäytetyössään. Aiemmin Juho on toiminut Oranssin pienlehtiarkiston kokoajana. Muistitiedon ohella Juho kerää materiaalia myöhemmin tänä vuonna julkaistavaan omakustannepunk-kokoelmaa Kuoleman tappama varten. Juho ottaa kiitollisena vastaan kaiken tarjotun avun ja vaikkapa levylainat. Juhon omakustannelehden loistelias nimi LED-Kakku tulee kokeellisesta kokkausprojektista.

Muistitedonkeruuhankkeen e-lomake: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/67708/lomake.html

Vastauslomake sähköpostivastauksille: https://punkmuseo.fi/pienlehdet/nayttely/Mihin_jai_punk_sahkopostilomake.rtf

Musiikkiarkisto JAPA kerää, säilyttää ja tarjoaa suomalaiseen populaarimusiikkiin liittyvää tietoa ja aineistoa, johon tutkijat ja muut aihepiiristä kiinnostuneet voivat vapaasti tutustua arkiston tiloissa Helsingin Sörnäisissä. http://www.musiikkiarkisto.fi/

Nuorisotutkimusseuran tarkoituksena on edistää monitieteellistä nuorisotutkimusta Suomessa. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/

Oranssi ry on helsinkiläinen nuorten kansalaisjärjestö, joka mahdollistaa omaehtoista kulttuuri- ja asumistoimintaa.

LED-Kakku on Juho Hännisen taistelu tylsää maailmaa vastaan. http://led-kakku.blogspot.fi/

 

Muistiedonkeruuhankkeen rekisteriseloste: https://punkmuseo.fi/pienlehdet/nayttely/Mihin_jai_punk_rekisteriseloste.pdf(c) Juho Hänninen
2015